Обшивка EDW

Релефни покривни материали .jpg

Релефни покривни материали с височина на вълната до 120мм например: керемиди

Обшивка EDS

Плоски покривни материали.jpg

Плоски покривни материали с дебелина до 16мм ( 2х8мм) напр. шиндли, битумни покрития и др.

Релефни покривни материали до 120мм

Плоски покривни материали 2х8мм

Единична

Обшивка за покривни прозорци Велукс EDW.

EDW 0000

Дует

покривни прозорци велукс

EKW 0021F

Тандем

Обшивка за покривни прозорци.jpg

EDW 0000+

EKW 0007E

CK 02

55x78 см

104,17

125,00

CK 04

55x98 см

108,33

130,00

CK 06

55x118 см

104,17

125,00

FK 04

66x98см

108,33

130,00

FK 06

66x118 см

108,33

130,00

FK 08

66x140 см

116,67

140,00

MK 04

78x98 см

112,50

135,00

MK 06

78x118см

116,67

140,00

MK 08

78x140см

120,83

145,00

MK 10

78x160см

125,00

150,00

PK 04

94x98см

125,00

150,00

PK 06

94x118см

129,17

155,00

PK 08

94x140см

133,33

160,00

PK 10

94x160см

145,83

175,00

SK 06

114x118см

137,50

165,00

SK 08

114x140см

137,50

165,00

SK 10

114x160см

154,16

185,00

UK 04

134x98см

145,83

175,00

UK 08

134x140см

158,33

190,00

UK 10

134x160см

175,00

210,00

208,33

250,00

216,67

260,00

208,33

250,00

216,67

260,00

216,67

260,00

233,33

280,00

225,00

270,00

233,33

280,00

241,67

290,00

250,00

300,00

250,00

300,00

258,33

310,00

266,67

320,00

291,67

350,00

275,00

330,00

275,00

330,00

308,33

370,00

292,67

350,00

316,67

380,00

350,00

420,00

241,67

290,00

250,00

300,00

241,67

290,00

250,00

300,00

250,00

300,00

266,67

320,00

258,33

310,00

266,67

320,00

275,00

330,00

283,33

340,00

283,33

340,00

291,67

350,00

300,00

360,00

325,00

390,00

308,33

370,00

308,33

370,00

341,67

410,00

325,00

390,00

350,00

420,00

383,33

460,00

Единична

Обшивка за покривни прозорци велукс.jpg

EDS 0000

Дует

Обшивка за покриврни прозорци Велукс пло

EKS 0021F

Тандем

Обшивка за покривни прозорци Велукс .jpg

EDS 0000+

EKS 0007E

87,50

105,00

91,67

110,00

87,50

105,00

91,67

110,00

91,67

110,00

100,00

120,00

95,83

115,00

100,00

120,00

104,17

125,00

104,17

125,00

-

-

112,50

135,00

112,50

135,00

125,00

150,00

116,67

140,00

116,67

140,00

129,17

155,00

125,00

150,00

137,50

165,00

150,00

180,00

175,00

210,00

183,33

220,00

175,00

210,00

183,33

220,00

183,33

220,00

200,00

240,00

191,67

230,00

200,00

240,00

208,33

250,00

200,00

250,00

-

-

225,00

270,00

225,00

270,00

250,00

300,00

233,33

280,00

233,33

280,00

258,33

310,00

250,00

300,00

275,00

330,00

300,00

360,00

208,33

250,00

216,67

260,00

208,33

250,00

216,67

260,00

216,67

260,00

233,33

280,00

225,00

270,00

233,33

280,00

241,67

290,00

241,67

290,00

-

-

258,33

310,00

258,33

310,00

283,33

340,00

266,67

320,00

266,67

320,00

291,67

350,00

283,33

340,00

308,33

370,00

333,33

400,00

Покривните прозорци Velux могат да се поставят в различни комбинации. Важно е да се съобрази:

  • поставените един до друг прозорци трябва да с еднаква височина

  • поставените един над друг прозорци трябва да с еднаква широчина

За цени на други комбинации, както и за медни, цинкови или други обшивки, моля свържете се с нас или офиса на Велукс, България.

Покривни Прозорци Velux Дует
Покривни прозорци Velux
Покрини прозорци Велукс
Покривни Прозорци Велукс