top of page
Снегозадържане pokrivshop_edited.jpg
Снегозадържане (2).jpg

Снегозадържащите са допълнителна мярка за сигурност срещу свличане на сняг от покрива, освен това при топенето на сняг частично пропускат снежната покривка, като по този начин осигуряват допълнителна защита на улуците и предотвратяват внезапно и рязко свличане.

Снегозадържане (52).jpg
снегозадържане.jpg

Изберете типа снегозадържане подходящ за Вашия покрив

bottom of page